DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

HISTORIE SBORU

Sbor dobrovolných hasičů v Trnavě vznikl 23.7.1905, kdy se obecní zastupitelstvo usneslo hasičský sbor zříditi a podporovati. Dále se zavazuje stanovy ku schválení předložiti, zápis členů  a hasičské nářadí poříditi. O založení sboru se však hovořilo již v roce 1901, kdy v Trnavě vyhořely dva domy a při zachraňovacích pracích byl zabit člověk. Největší zásluhu na založení sboru měl pan nadučitel F. Kratochvíl a Karel Nosálek.  Za velkého nadšení byl starostou zvolen Josef Rafaja, č. 97, zůstal jím až na malé přerušení 20 let. Pracovní obleky si pořídili v letech 1905-1906 za své peníze, v roce 1909 pak slavnostní kroje. Ač v letech 1905-1913 prožíval sbor těžké začátky, přece vyvíjel krásnou činnost a prováděl hasičské heslo s nadšením. V roce 1909 se zúčastnili prvního velkého požáru ve Slušovicích, vyhořelo 54 čísel a svou pohotovostí získali veřejnou pochvalu. K získání hmotných prostředků pořádal sbor výlety a zábavy. V protokolu z roku 1906 je ujednáno, aby se pro hasičskou stříkačku postavila zbrojnice na obecním pozemku, tato byla postavena v roce 1911.

Od roku 1914 do 1920 nebyly schůze, činnost sboru ustala. Bratři odcházeli ze sboru do války, vymizela chuť k práci dobročinné, zbrojnice sloužila jako skladiště obilí. Probuzení nastalo v lednu 1920, kdy byl zvolen nový výbor v čele s F. Gargulákem č. 18, tento výbor byl jen do července, kdy vznikl nový výbor vedený J. Rafajou, č. 97. Valná hromada v roce 1925 zvolila nového starostu K. Janů č. 55. Tímto končí neklidná doba ve sboru. Ale i v době vnitřních zmatků a rozbrojů sbor navenek pracoval, a když se ozvala trubka poplachová, zapomněli členové na spory a stáli pohotově ku pomoci bližnímu. Vytrvalí  a tak sbor zachránili.

Členové hasili požáry nejen v Trnavě, ale také v okolních vesnicích. 28.10.1930 se osvědčili při zachraňovacích pracích při povodni. Vedle zábav a výletů na získání peněz, uspořádal sbor  7.12.1930 hasičskou Akademii. V roce 1939 jsme byli vřazeni do OHJ ve Zlíně, obvod Vizovice. V roce 1940 se členové zúčastnili hasičské školy preventivní ochrany pro činovníky ve Zlíně. V roce 1946 byla pořízena motorová stříkačka a nové hadice. Od roku 1947 jsou pořádány končinové zábavy,  zároveň i pouťové a hodové veselice. V roce 1949 začala výstavba nové zbrojnice, která byla dokončena v roce 1952. Konečná podoba zbrojnice je z roku 1969, náklady činily 130 tisíc Kč. Členové se účastnili nejen brigád okolo zbrojnice, ale také práce v lese, kolem hřbitova i kostela. V roce 1976 byl pořízena Avie, v roce 1986 Tatra 138, která se osvědčila již při povodni v roce 1987. V roce 1997 naši hasiči pomáhali při záplavách v Otrokovicích. Mezi prvořadý úkol patří preventivní činnost, údržba hasičské techniky.

V roce 1952 se poprvé mluví i náboru dorostu, vzniká družstvo mužů a žen, které se účastní 1. soutěže okrsku. V roce 1955 přibývá i družstvo žáků. Družstva se účastní soutěží v okrsku, až v roce 1977 se účastní soutěží i mimo okrsek.  V roce 1957 vzniká družba s Havířovem. V roce 1964 má základna 127 mužů a 19 žen. V roce 1974 jsou žáci poprvé přihlášeni do soutěže Plamen, v roce 1979 získávají  5. místo, o dva roky později byli čtvrtí. Až do roku 1991 se střídají družstva mužů, žen i dětí na různém pořadí. Trénuje se i v neděli dopoledne, opravuje se stříkačka i hadice. V tomto roce jsme byli zařazeni do 11. Okrsku, tím se nejen soutěží účastníme, ale také je pořádáme. V roce 1995 vzniká družba Trnav, účastníme se první soutěže v Trnavě městě na Slovensku, tradice je zachována dodnes a těší se velké popularitě. Není to jen o soutěžení v hasičském sportu, ale především o přátelství. Dobrovolná činnost se znovu výrazně rozjela v roce 2006. Vznikla družstva dětí, žen i mužů. V současné době máme 1 přípravku, 2 družstva mladších žáků, 2 družstva starších žáků, 2 družstva žen a mužů. Účastníme se soutěží nejen v rámci okrsku, ale i v rámci okresu. Tréninky probíhají 1 až 2x týdně, soutěže skoro každý víkend.

V roce 2005 při oslavách 100. Výročí založení SDH, byla vydána publikace obsahující materiály o činnosti sboru.
                                                                                                                                                        VLOŽENO  1.8.2014

Vedoucí funkcionáři v historii SDH Trnava

– starosta

1905                                Kratochvíl František – nadučitel

1907                                 Rafaja Josef, č.97

1920                                 Gargulák František, č. 18

1920                                 Rafaja Josef, č. 97

1925                                 Janů Karel, č. 55

1929                                 Rozinek Antonín – hajný

1931                                 Vlček Gabriel – farář

1942                                 Křivák Josef, č. 133

1943                                 Gargulák Miloslav, č. 18

1951                                 Řezník Josef, č. 204

1952                                 Slováček Josef, č. 11

1961                                 Matůšů Adolf, č. 218

1964                                 Mišurec Ludvík, č. 157

1975                                 Hlaváč Alois, č.232

1997                                 Vajďák Jiří, č. 7

2005                                 Srovnal Miroslav, č. 364

2010                                 Gargulák Oldřich, č. 376

2015                                 Gargulák Oldřich, č. 376

2020                                 Gargulák Oldřich, č. 376

2022                                 Vajďáková Eva, č. 268

 - velitel

1905                                  Kašpárek Rudolf –učitel

1907                                  Dolanský Jan, č. 152

1920                                  Štěpán Vincenc, č. 43

1925                                  Vyvlečka František, č. 153

1942                                  Gerych Vojtěch, č. 207

1943                                  Vitovský Bohuš, č. 95

1951                                  Slováček Josef, č. 11

1952                                  Vičík František, č. 19

1964                                  Matůšů František, č. 216

1969                                  Řezník Josef, č. 197

1971                                  Bednařík Josef, č. 201

1975                                  Vajďák Jiří, č. 7

1987                                   Rajmann Stanislav, č. 218

1990                                   Brzek Lubomír, č. 16

1992                                   Vajďák Jiří, č. 7

1997                                   Vičík Zdeněk, č. 19

1999                                    Fottera František, č. 287

2002                                    Matůšů Radek, č. 110

2005                                    Řezník Roman, č. 192

2010                                     Zbranek Pavel, č. 185 

2015                                     Zbranek Pavel, č. 185 

2020                                     Zbranek Pavel, č. 185 

Zakládající členové SDH Trnava v roce 1905

František Kratochvíl /nadučitel/, Rudolf Kašpárek /učitel/, Karel Nosálek, Martin Slováček, Florián Gargulák, Florián Gerych, Josef Řezník č. 146, František Vyvlečka č. 153, František Gargulák č. 18, Jan Dolanský č. 152, František Pavelka č 142, Jan Šlahař, Jan Juřík č. 3, Josef Škrabana č. 148, František Drábek č. 155, Jan Hanáček č. 46, Josef Řezník č. 20, Florián Škrabana, Vincenc Štěpán, Alois Gargulák č. 23, Josef Rafaja č. 97, František Michálek, František Matúšů č. 75, Jan Hanáček č. 4, Josef Bělíček, Josef Vičík, Tomšů – hajný.                                                                                                             
                                                                                                                                                     
 VLOŽENO  1.8.2014                

aktualizováno: 07.07.2024 17:43:05